Spis publikcji autorstwa 8080.pl

Poniżej znajdziecie Państwo spis publikacji autorstwa 8080.pl. Zostały one opublikowane na srtonach największych portali informatycznych w naszym kraju. Zapraszamy do owocnej lektury oraz dobrego odbioru treści audio/video..

 

Temat: Group Policy Preferences - cz. I
Autor: Robert Stuczyński (8080.pl)
Miejsce publikacji: Microsoft.com Technet
Link: http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/group-policy-preferences---cz-1.aspx
Streszczenie/fragment:

"Group Policy (GP) udostępnione wraz z pojawieniem się Windows Server 2000 można uznać za jedno z najciekawszych udoskonaleń, jakie wprowadzono do środowiska serwerowego firmy Microsoft. Jest to potężne narzędzie, które pomaga administratorowi sieci opartej na usłudze Active Directory w sposób intuicyjny i zcentralizowany kontrolować systemy serwerowe, klienckie oraz użytkowników. GP umożliwia kontrolę nad niemal całym systemem.

Każda kolejna wersja GP wprowadza nową funkcjonalność oraz narzędzia ułatwiające zarządzanie. Wraz z pojawieniem się Windows Server 2008 i Konsoli zarządzania zasadami grupy (Group Policy Management Console, GPMC) w wersji 2 Microsoft udostępnił administratorom rewolucyjną technologię, jaką jest Group Policy Preferences (GPP). Co w niej rewolucyjnego? Na to pytanie znajdziecie odpowiedź w tym artykule."

 

Temat: Group Policy Preferences - cz. II
Autor: Robert Stuczyński (8080.pl)
Miejsce publikacji: Microsoft.com Technet
Link: http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/group-policy-preferences---cz-1.aspx
Streszczenie/fragment:

"Jak już wcześniej wspomniałem, elementy preferencji można wyłączać i włączać. Można także osobno wyłączać i włączać ustawienia w elemencie preferencji, ale tylko te, które są podkreślone lub poprzedzone znakiem kółka (rysunek 7. i 8.).

Ustawienia zmienia się w szybki i prosty sposób poprzez naciśnięcie klawiszy funkcyjnych:

F5 — włącza wszystkie ustawienia na bieżącej karcie,
F6 — włącza obecnie wybrane ustawienie,
F7 — wyłącza obecnie wybrane ustawienie,
F8 — wyłącza wszystkie ustawienia na bieżącej karcie."

 

 
Temat: Group Policy Preferences - cz. III
Autor: Robert Stuczyński (8080.pl)
Miejsce publikacji: Microsoft.com Technet
Link: http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/group-policy-preferences---cz-2.aspx
Streszczenie/fragment:

"Na początku artykułu wspomniałem, że GPP zostało udostępnione całkowicie za darmo. Idąc tym tropem, należy się spodziewać, że nie wymaga ono żadnej modyfikacji obecnego środowiska serwerowego. I jest to prawdą, bo do poprawnego działania nie jest wymagany Windows Server 2008 — ani jako serwer członkowski, ani tym bardziej jako kontroler domeny.

Pewnie cześć osób zadaje sobie pytanie, gdzie jest haczyk. Oto on: potrzebny jest system, za pomocą którego można zarządzać GPP. Kryterium to spełniają Windows Server 2008 i Windows Vista z doinstalowanym Remote Server Administration Toolkit (RSAT). Posiadają one wymaganą przystawkę, jaką jest Group Policy Management Console (GPMC) w wersji 2., która pozwala zarządzać GPP. Nie jest przewidziane wydanie dodatków do starszych systemów niż wspomniane.

Jeśli chodzi o środowisko domenowe, to bez przeszkód można będzie wykorzystać GPP w domenach obsługiwanych przez:

  • Windows Server 2000
  • Windows Server 2003
  • Windows Server 2008"

  

Temat: Instalacja Windows 7 oraz Windows Server 2008 R2 w plikach VHD
Autor: Robert Stuczyński (8080.pl)
Miejsce publikacji: WSS.pl
Link: http://www.wss.pl/baza-wiedzy/instalacja-windows-7-oraz-windows-server-2008-r2-w-plikach-vhd,1925
Streszczenie/fragment:

"Wielu z nas testuje systemy przed ich oficjalnym wydaniem. Robimy to z wielu powodów, ale do najczęstszych można zaliczyć chęć poznania nowych funkcjonalności, przygotowanie się na nowe zadania i problemy, zwiększenie szans na zdanie egzaminu będącego w fazie beta. Są nawet firmy, które wdrażają programy w wersji Release Candidate w środowisku produkcyjnym. Wszystkich testerów łączy jedno — konieczność przygotowania infrastruktury do testów.

Ilość osób, które zdecydowały się pobrać Windows 7 Beta 1, przeszła najśmielsze oczekiwania firmy Microsoft. Serwery odpowiedzialne za udostępnianie obrazów plików instalacyjnych z Windows 7 zwracały informacje o niedostępności, powodując frustrację internautów. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, jak dużo osób, które pobrały ten system kliencki oraz Windows Server 2008 R2, zainstalowało go i rozpoczęło testy. Wielu z nich nie zrobiło tego, gdyż pomimo że pobrali plik ISO, obawiali się tego, czy instalacja nowego systemu nie spowoduje konfliktów z wcześniej zainstalowanym systemem podstawowym."